Persbericht 01 juli 2016

Op 18 juni houdt Stichting De Waterratten een zwemwedstrijd voor mensen met een beperking. Vanuit het hele land zullen ongeveer 70 zwemmers van diverse verenigingen met elkaar de strijd aan gaan in diverse leeftijdscategorieën. De jongste deelneemster is 6 jaar oud en de oudste is 60 jaar. De zwemmers die aan deze wedstrijd deelnemen zijn zowel leden van verenigingen die zijn aangesloten bij de KNZB alsook van verenigingen die niet zijn aangesloten. Voor sommige van deze verenigingen zijn de kosten van het lidmaatschap van de KNZB te hoog en voor hun niet op te brengen. Om deze groep toch landelijk bij elkaar te houden hebben wij gemeend om deze wedstrijd te organiseren om elkaar toch te kunnen blijven ontmoeten. De wedstijd begint om half twee en is vrij toegankelijk voor iedereen die wil komen kijken. Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds Gehandicaptensport. Dit Fonds krijgt zijn inkomsten o.a uit de jaarlijkse collecte en kan daarmee dit soort initiatieven ondersteunen.

 ----------------------------------------------------------------------------------

Wedstrijd Stichting De Waterratten succes                            11-07-'16

Afgelopen zaterdag heeft Stichting De Waterratten mede namens een bijdrage van het Fonds Gehandicaptensport een zwemwedstrijd voor mensen met een beperking gehouden in zwembad de Carrousel te Ommen. Ruim zeventig zwemmers in 4 leeftijdsklassen hebben ieder zo’n drie afstanden gezwommen. Naast individuele afstanden hebben sommige zwemmers ook nog een estafette gezwommen. Als afsluiting was er een zwembanden race, waarbij vier zwemmers hun coach in een zwemband naar de overkant moesten verplaatsen. Dit was een groot succes gezien het fanatisme waarmee de zwemmers tekeergingen. Voor ons als organisatie zijn we erg tevreden over het verloop van de wedstrijd en gezien het enthousiasme bij de zwemmers heeft ons de overtuiging om van deze wedstrijd een jaarlijks evenement te maken, eventueel nog uit te breiden met zwemclubs van buiten Nederland.

"de waterratten"  | info@dewaterratten.nl